Házirend

1. A fitness teremben saját felelősségemre edzek, illetve használom a sportközpont helyiségeit.
2. A tisztaságra és a higiéniára ügyelek, a gépeket használat után letörlöm.
3. Az eszközök épségére ügyelek, a nekem felróható károkozás esetén teljes anyagi
felelősséggel tartozom.
4. Ügyelek mások testi épségére.
5. A terembe csak műanyagpalackos italt viszek be.
6. A sportoláshoz szükséges orvosi vizsgálatokat elvégeztetem.
7. Tudomásul veszem, hogy a fitness terem területén a saját magam és mások biztonsága és az
értékek védelme érdekében kamerák működnek, a mosdók kivételével.
8. Utcai cipővel a terem területére belépni tilos.
9. Tudomásul veszem, hogy a fitness terem semmilyen felelősséget nem vállal a területen
bekövetkezett károkért, lopásért, balesetért.
10. Tudomásul veszem, hogy a mindenkori hivatalos munkaszüneti napokon a fitness terem
zárva tarthat.
11. Tudomásul veszem, hogy a napijegy és az alkalmas bérlet az adott alkalommal egyszeri
belépésre és a megvásárolt szolgáltatás igénybevételére jogosít. Minden bérlet 30 napig
érvényes, a 10 alkalmas személyi edzés pedig 45 napon belül használható fel. Tudomásul
veszem, hogy a bérlet lejárta miatt bent maradt alkalmakat elvesztettem és a bérlet
hosszabbítására nincs lehetőségem.
12. Tudomásul veszem, hogy a jegyek, illetve a bérletek más személyre át nem ruházhatók.
13. Tudomásul veszem, és kifejezetten hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy jelen nyilatkozat
aláírásával egyidejűleg a fitness terembe való belépés és a szolgáltatások igénybevételéhez
szükséges jogosultságom ellenőrizhetősége érdekében rólam fényképfelvétel készüljön.
Az így készült fényképfelvétel a részemre átadott belépő kártya elvesztése vagy
megsemmisülése esetén a jogosultságom információs terminálon történő
megállapíthatóságára szolgál.
14. Jelen „BELÉPÉSI NYILATKOZAT” aláírásával tudomásul veszem a fitness terem tájékoztatását
a személyes adataim kezeléséről és az adatkezeléssel összefüggő jogaimról, mely
tájékoztatást a jelen „BELÉPÉSI NYILATKOZAT” 1. számú melléklete tartalmazza. Ennek
átolvasását és megértését követően hozzájárulásomat adom személyes adataim
kezeléséhez.
15. Tudomásul veszem, és kifejezetten hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy adataimat a fitness
terem az általam megismert és elfogadott adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

16. Tudomásul veszem, hogy a fitness terem zárás előtt fél órával megtagadhatja a belépést!

Tempelfit2
1146 Budapest, Dózsa György út 19.

Nyitvatartás: Hétfő – Péntek: 06:00 – 22:00, Szombat – Vasárnap: 10:00 – 21:00

hu_HUHungarian