Adatvédelmi nyilatkozat

1. A jelen „BELÉPÉSI NYILATKOZAT” alkalmazása szempontjából
1.1. személyes adat a „BELÉPÉSI NYILATKOZAT” aláírójának (a továbbiakban: Érintett)
neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, születési ideje, aláírása, továbbá bármilyen adat,
amely által beazonosítható vagy beazonosított, a róla készített fényképfelvétel, valamint
minden rá vonatkozó adat az EU 2016/679 sz. rendeletének (GDPR) alkalmazása alapján.
1.2. adatkezelő a Tempelfit2 fitness terem mindenkori üzemeltetője, jelenleg a Go Fit Kft.
(1134 Budapest, Lehel utca 19.).
2. Az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az 1.2. pontban meghatározott adatkezelő az
alább meghatározott célokkal, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükséges technikai biztosítással saját szervezeti rendszerében és számítástechnikai eszközeivel
végzi.
3. Az adatkezelés céljai: a fitness terembe való belépés és a szolgáltatások igénybevételéhez
szükséges ellenőrzés.
4. Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása.
5. Érintettek köre: minden természetes személy, aki a Belépési Nyilatkozatot kitöltötte. Az
adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
6. Az adatkezelő számítástechnikai és kialakított szervezeti, valamint biztonsági rendszere
megfelelő módon kialakított és folyamatosan karbantartott.
7. Az adatkezelő a személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza, hálózaton vagy egyéb
informatikai eszköz útján nem továbbítja, az adatokat az Érintett előzetes hozzájárulása nélkül
nem továbbítja
8. Az adatkezelő a személyes adatokat mindaddig kezeli, míg az Érintett írásbeli kérelemmel
nem kezdeményezi az adatainak törlését.
9. Az Érintett a személyes adatai kezelésének előző pont szerinti időtartama alatt kérheti
személyes adatainak helyesbítését továbbá tájékoztatást kérhet az adatkezeléssel
összefüggésben kérheti adatainak korlátozását, fordulhat hatósághoz (NAIH, www.naih.hu) és –
jogainak megsértése esetén – bírósághoz. Az Érintett a fitness terembe való belépésre való
jogosultságát a hátralévő bérleti időszakban elveszti, amennyiben a személyes adatai törlését a
bérleti időszak lejártát megelőzően kéri.

hu_HUHungarian